Máy đồng hóa tuần hoàn ngoài

Máy trộn các loại dung dịch chân không được thực hiện bởi thiết bị dạng ống có dụng cụ cắt dạng sữa, nó có thể khuấy trộn, cắt các nguyên liệu dạng sữa trong một thời gian ngắn. Hỗn hợp dạng sữa thích hợp cho quá trình sản xuất, sản xuất số lượng lớn, tuần hoàn trong suốt quá trình và hoạt động rất ổn định, độ ầm nhỏ, hiệu suất cao và tự động kiểm soát.

Để lại bình luận