Máy đóng nang NJP2-1200

Máy đóng nang NJP1-1200 là máy đóng nang tự động hoàn toàn với hệ thống khép kín hình tháp sẽ không bị ô nhiễm và giữ được vệ sinh an toàn. Máy cho hiệu quả và năng suất cao.

Xem thêm

Máy đóng nang NJP-2-1800

Máy đóng gói NJP-2-1800 với năng suất đầu ra 1800 viên/phút, hệ thống tự động hoàn toàn giúp cho quá trình đóng viên diễn ra trong một môi trường không có ô nhiễm.

Xem thêm