Chiết xuất cô đặc đa năng

Tên thiết bị: Bộ chiết xuất cô đặc đa năng ký hiệu TD Purpose: Thiết bị chuyên dùng trong chiết xuất, cô đặc, thu hồi và gia nhiệt bằng hơi nóng hoặc nhiệt độ thấp. Đặc điểm: Chiết xuất cô đặc đa năng chân không nhiệt độ thấp kiểu mới, thiết bị được nghiên cứu và cải…

Xem thêm

Cô tuần hoàn ngoài

Tên thiết bị:  Cô đặc tuần hoàn ngoài Ứng dụng: Thiết bị được dùng rộng rãi trong cô đặc nguyên liệu dung dịch thuốc, hóa chất, thực phẩm, thu hồi dung môi. Đặc biệt cho các nguyên liệu nhạy nhiệt như dung dịch chiết xuất có cồn, các dung dịch hóa dược, vi sinh, nước quả, sữa,…

Xem thêm

Cô đặc chân không

cô đặc chân không

Tên thiết bị: Thiết bị cô đặc chân không ký hiệu ZN Mô tả: Thiết bị cô đặc chân không bao gồm các phần: Nồi cô đặc, bộ ngưng tụ sơ bộ dùng tách khí và nước. bộ ngưng thứ hai dùng làm mát và thu hồi dung môi Đặc tính thiết bị cô đặc chân không…

Xem thêm

Thiết bị cô đặc thu hồi cồn

    Máy cô đặc thu hồi cồn tuần hoàn ngoài ký hiệu WZA là máy thích hợp để cô đặc các dung dịch chất lỏng có dung môi như rượu, cồn, các dung môi hữu cơ khác…     Thiết bị này bao gồm bộ gia nhiệt, buồng bay hơi, thiết bị ngưng tụ, thiết…

Xem thêm

Chiết xuất cô đặc quy mô lớn

Tên thiết bị: Thiết bị Chiết xuất, cô đặc  Ứng dụng: Hệ thống thiết bị chiết xuất cô đặc được dùng trong chiết xuất, cô đặc dưới áp suất thường, và nhiệt độ thấp Đặc điểm thiết bị:    Thiết bị kết hợp gữa các  chức năng:  chiết xuất, cô chân không, và thu hồi dung môi. Thiết bị dễ…

Xem thêm

Cô đặc 3 cấp tuần hoàn ngoài

Tên sản phẩm : Bộ cô đặc  ba cấp Công dụng:  Thiết bị cô đặc 3 cấp tuần hoàn ngoài được sử dụng trong thuốc đông dược,  thuốc tây, đường, tinh bột, trong sản xuất bơ sữa và trong hóa chất, đặc biệt thông dụng cho việc cô đặc các nguyên liệu có giới hạn về độ nhạy…

Xem thêm